หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง

ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแต่งเพลง
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๕๕ ที่กรุงเทพมหานคร มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด เพราะบิดา (หลวงประดิษฐ์ไพเราะ) เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านดนตรีสากลเป็นอย่างสูงอีกด้วย โดยเป็นศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ และครูนาถ ถาวรบุตร จากนั้น ได้เข้าศึกษาต่อวิชาดนตรีสากลที่มหาวิทยาลัยเกได ณ กรุงโตเกียว ในสาขาการประพันธ์เพลงและการอำนวยเพลง ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแต่งเพลงระดับคลาสสิค มีรูปแบบของบทเพลงซิมโฟนี ชื่อ ไซมีส สวิท (Siamess Suite) บทเพลงนี้ได้แสดงในงานประชุมดนตรีแห่งเอเชีย เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง นายประสิทธิ์ ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงละครไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ เพลงโฉมงาม ดรรชนีไฉไล เงาในน้ำ รักพยาบาท รักแท้ ภาวนารัก ฯลฯ บทเพลงทั้งหลายล้วนมีความไพเราะ มีโครงสร้างไปในแนวคลาสสิค เป็นผลงานดนตรีในรูปแบบของสตริงควอเต็ต และการบรรเลงด้วยวงออเคสตร้า มีผลงานเพลงที่บันทึกในแผ่นซีดี ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีบางกอกซิมโฟนีออเคสตร้า นายประสิทธิ์ เปรียบได้ดังปูชนียบุคคลทางด้านดนตรีเป็นทั้งศิลปินและเป็นครูที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจจนถึงปัจจุบัน นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลง) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศิริจักรเพชร นอกวังบูรพาภิรมย์
มัธยมศึกษาปีที่๒ โรงเรียนเทพศรินทร์
มัธยมศึกษาปีที่๘ กระทรวงธรรมการ
๒๔๘๑ ปริญญาตรี สาขาการประพันธ์ดนตรี อิมพีเรียล อคาเดมี ออฟ มิวสิคดมหาวิทยาลัย เก ได
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ข้าราชการ กองดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
ครูพิเศษสอนดนตรี โรงเรียนการเรือนพระนคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักแต่งเพลง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Music Conference Meeting
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th