หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมพงษ์ พงษ์มิตร

ชื่อ : นายสมพงษ์ พงษ์มิตร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแสดง
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมพงษ์ พงษ์มิตร เกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มฝึกหัดการแสดงลิเกและโขน เมื่ออายุ ๑๐ ปี เริ่มบทบาทการแสดงลิเกเป็นตัวเสนา ส่วนการแสดงโขนเป็นตัวหนุมาน จนเริ่มเป็นหนุ่มจึงได้แสดงลิเกในบทบาทของพระเอก แต่ด้วยความสนใจศิลปะการแสดงในหลายสาขา ทำให้สนใจฝึกแสดงจำอวดด้วยการตระเวนแสดงไปกับคณะละครเร่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจนมีชื่อเสียงโด่งดันเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป นายสมพงษ์ มีชื่อเสียงด้านการแสดงโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เมื่อแสดงบทบาท “นายอ่อน” ในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ของอัศวินการละคร ทำให้ประชาชนกล่าวขานและให้ฉายาว่า “ไอ้ตัวเล็กเสียงดัง” และเมื่อหมดยุคการแสดงละครเวทีแล้ว ความมีชื่อเสียงในบทตลก ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์เชิญมาร่วมแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งนายสมพงษ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองสร้างความรื่นรมย์ในชีวิต ให้แก่ประชาชนติดต่อกันมาอย่างยาวนานจากยุคทองของละครเวทีจนถึงยุคภาพยนตร์มีผลงาปรากฏเป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชนในบทบาทของนักแสดงจำอวด-ตลก ซึ่งถือเป็นศิลปินคนสำคัญของประเทศที่ยึดมั่นการแสดงจากละครเวที ละครโทรทัศน์และภาถยนตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย นายสมพงษ์ พงษ์มิตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักแสดง) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนประชาบาลวัดสุทัศน์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เจ้าของรวมกับเพื่อน ๆ คณะเบญจศิลป์ พงษ์มิตร
นักแสดงจำอวด คณะเอกะสิงห์ โรงละครเฉลิมบุรี
นักแสดง ละครเร่คณะคุณหนู
นักแสดง อัศวินการละคร
สิบโท กองดุริยางค์ทหารบก
แสดงลิเก
ข้าราชการ กรมศิลปากร
๒๕๑๖ โฆษก กรมตำรวจ กองดุริยางค์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ยศสิบโท กองดุริยางค์ทหารบก
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง( ภาพยนต์และละคร)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th