หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไวพจน์ สกุลนี

ชื่อ : นายไวพจน์ สกุลนี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้องลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไวพจน์ สกุลนี เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงในนาม ไวพจน์ เพชรสุพรรณ โดยเริ่มหัดร้องเพลงอีแซวกับมารดามาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี จากนั้นฝึกหักร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปสามารถร้องเพลงแหล่ได้เป็นอย่างดีเมื่ออายุ ๑๔ ปี ด้วยพรสวรรค์ของส้ำเสียงและการแหล่ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทำให้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยการใช้พื้นฐานเดิมจากเพลงอีแซวเพลงแหล่ และลิเก มาปรับประยุกต์ใช้ในการขับร้องเพลงจนเป็นที่จับใจผู้ฟังเพลงทั่วประเทศต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีพลังเสียงก้องกังวาน มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษในการร้องเพลงแหล่ จนได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาเพลงแหล่จากเมืองสุพรรรณที่มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงแหล่มากที่สุดในประเทศไทย และนอกจากจะมีความสามารถสูงในการร้องเพลงแล้ว นายไวพจน์ยังมีความสามารถเฉพาะตัวแต่งเพลงให้ตนเองและลูกศิษย์ขับร้องจนมีชื่อเสียงจำนวนมาก เคยได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งครั้งที่ ๑ และ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รางวัลพระพิฆเนศทองคำ เป็นต้น นายไวพจน์ สกุลนี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
หมอทำขวัญ
ครูเพลง
นักร้องลูกทุ่ง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
๒๕๓๗ รางวัลพระราชทานเกียรติบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๒ รางวัลนักร้องดีเด่น
๒๕๒๔ รางวัลนักร้องดีเด่น
๒๕๑๔ รางวัลเข็มพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ
รางวัลพระพิฆเนศทองคำ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th