หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมควร กระจ่างศาสตร์

ชื่อ : นายสมควร กระจ่างศาสตร์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครเวที-นักแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมควร กระจ่างศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๕ ที่กรุงเทพมหานคร มีผลงานด้านการแสดงต่อเนื่องมายาวนาน เป็นนักแสดงอาวุโสที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมและนักแสดงรุ่นหลังว่าเป็นผู้มีความสามารถทางด้านการแสดงสูงเด่นเป็นอย่างยิ่ง นายสมควร กระจ่างศาสตร์ สนใจการแสดงมาตั้งแต่ครั้งเรียนหนังสือ มีความมุ่งมั่นทางด้านการแสดงมาโดยตลอด โดยเริ่มแสดงละครเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากนั้นได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของนายสุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม นักแสดงจำอวดผู้มีชื่อเสียง จนสามารถรับงานแสดงเป็นที่นิยมของประชาชนตั้งแต่ยังเป้นนักเรียนมัธยม ๔ แล้ว ได้แสดงละครเวทีกับคณะนิยมไทย จนมีชื่อเสียงในความเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทจึงได้รับการติดต่อให้แสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์ เรื่อง แม่ศรีเรือน สลับกับการแสดงละครเวทีที่มีผู้ชมติดตามชมกันอย่างเนืองแน่น ในบทเด่น ๆ ของละครเวที เช่น บทชีวิต บททหารเอก บทนักดาบ ที่ต้องใช้ความสามารถในการแสดงเป็นอย่างสูง ต่อมาได้ริเริ่มใช้การแสดงสอนคุณธรรมจริยธรรมในสังคมด้วยการกำกับการแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดพิภพมัจจุราช หุ่นไล่กา ชุมทางชีวิต ซึ่งเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงยิ่งในอดีตของไทย นายสมควร กระจ่างศาสตร์ เป็นนักแสดงที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของทุกคนในวงการ เป็นนักแสดงที่ผ่านชีวิตการแสดงทั้งจากละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ จนได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ตุ๊กตาเงิน สุพรรณหงษ์ทองคำจากการแสดง นายสมควร กระจ่างศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที-นักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนเทเวศน์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๐
๒๕๑๒ สร้างละครโทรทัศน์
๒๕๐๓
๒๕๐๗
๒๕๐๘ แสดงและกำกับการแสดง สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ขาวดำ
๒๕๐๑
๒๕๐๐ แสดงและกำกับการแสดง บริษัท กมลศิลป์ภาพยนตร์
๒๔๙๙ นักแสดงนำฝ่ายชาย
๒๔๙๘ ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ บริษัท บริการสากลภาพยนตร์
๒๕๑๓
๒๕๓๗ ครูสอนการแสดงละครเวที สถาบันฝึกการแสดง KPAT
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที นักแสดง)
๒๕๒๔ รางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำ
๒๕๐๒ รางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี
๒๕๐๔ รางวัลตุ๊กตาเงินพระสุรัสวดี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th