หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ -

ชื่อ : พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ -
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ ที่จังหวัดสงขลา ทรงสนพระทัยด้านภาพยนตร์ ตั้งแต่พระชนมายุ ๑๗-๑๘ พรรษา ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาที่ประเทศอังกฤษ โดยรับจ้างทำงานเกี่ยวกับละครของบริษัทอังกฤษชื่อ โกมองท์ บริติส ซึ่งเป็นงานกึ่งรับจ้างกึ่งเรียนในลักษณะฝึกงาน ต่อมาได้ไปศึกษางานการสร้างภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ด ประเทศสหรัฐอเมริกาความสามารถของพระองค์ทำให้คนไทยคนแรกที่มีพระนามในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด ๒ เรื่อง ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เป็นนักสร้างภาพยนตร์คนแรกของวงการภาพยนตร์ไทย ที่นำระบบคิวการแสดงมาใช้กับการกำกับการแสดงในฉากการต่อสู้ เป็นผู้บุกเบิกการนำเทคนิคพิเศษมาใช้ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนง อาทิ เทคนิคการยืดมือยาว ๆ ของแม่นาคพระโขนงและการล่องหนหายตัว ซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้เทคนิคในการสร้างภาพยนตร์ในรุ่นต่อมา นอกจากนั้นยังเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้กำกับ ผู้เขียนบทประพันธ์ ผู้ล้างฟิลม์ ผู้ลำดับภาพ ซึ่งนับว่าต้องใช้ความสามารถทางด้านภาพยนตร์เป็นอย่างสูง ภาพยนตร์ที่ทรงสร้างและกำกับ ทำให้นักแสดงประสบความสำเร็จได้รับรางวัลตุ๊กตาทองหลายคน เป็นผู้ให้ความรู้ในการสร้างภาพยนตร์แก่นักสร้างภาพยนตร์รุ่นหลังสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคมผู้อำนวยการสร้างแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของประเทศไทย พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์ - ผู้กำกับภาพยนตร์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ได้รับปีกวิริยะฐานะรุ่น ๒๖ กองบินพลเรือน
มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
ชั้นต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๘ พันเอก เหล่าทหารสื่อสาร
๒๔๘๑ ว่าที่ร้อยตรี กรมพาหนะทหารบก
ที่ปรึกษา กระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ช่อง ๗ เดิม)
๒๕๓๑ พลตรี เหล่าทหารสื่อสาร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ รางวัลศิลปินแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th