หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสาคร ยังเขียวสด

ชื่อ : นายสาคร ยังเขียวสด
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หุ่นละครเล็ก
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสาคร ยังเขียวสด หรือ โจหลุยส์ เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนสาม ปีจอ ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการแสดงนาฏศิลป์หลายประเภททั้งโขน ละคร ลิเก โดยเฉพาะการเชิดหุ่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฟื้นฟูและเชี่ยวชาญด้านการแสดงหุ่นละครเล็ก สืบทอดมาจากครูแกร ศัพทวนิช ผู้ให้กำเนิดหุ่นละครเล็ก ให้มีชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากสูญหายไปเกือบ ๕๐ ปี ในนาม “หุ่นละครเล็กคณะสาครนาฏศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร” ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้อนุรักษ์ฟื้นฟูแล้ว การแสดงหุ่นละครเล็กของนายสาคร ยังเขียวสด ยังได้มีการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวมากขึ้น ปรับแก้ไขรูปทรงสัดส่วนสวมใส่เครื่องประดับให้งดงามและมีความประณีตในการแสดงมากขึ้น โดยหุ่น ๑ ตัว ใช้ผู้เชิด ๓ คน ที่หน้าโรงให้ผู้ชมได้เห็นลีลาการเชิดหุ่นที่มีความงดงาม ทั้งท่วงท่ารำ และการเจรจาที่เหมือนคนจริง เผยแพร่ศิลปะการแสดงดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงนี้ให้แก่ทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกหลานที่อยู่ในวัยเยาว์ให้สามารถแสดงโขนได้โดยตั้งเป็น “คณะโขนเด็ก” ขึ้น ได้รับความชื่นชมจากผู้ชมเป็นอันมาก นายสาคร ยังเขียวสด จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแสดงละคร คณะละครเด็กในวัง
เชิดหุ่นละครเล็ก
ทำหัวโขนส่งร้านผดุงชีพ บางลำพู
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก)
๒๕๓๕ รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ
๒๕๓๗ ประกาศเกียรติคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th