หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสวง ทรัพย์สำรวย

ชื่อ : นายสวง ทรัพย์สำรวย
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแสดง-ตลก
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสวง ทรัพย์สำรวย เกิดเมื่อวันที่ ๑เมษายน ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินผู้มีความสามารถในการแสดง โดยเฉพาะการแสดงตลกที่มีบุคคลิกโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยลีลาที่ไม่ซ้ำแบบใคร จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในนาม “ล้อต๊อก” ถ้าเอ่ยชื่อ ล้อต๊อก หรือ ป๋าต๊อก ของวงการตลกแล้ว ทุกคนยอมรับในความสามารถและปฏิภาณด้านการแสดงที่เป็นหนึ่งของวงการตลกมาอย่างยาวนาน คงความเป็นเอกด้านการแสดงตลกมาตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี นอกจากความสามารถด้านการแสดงตลกแล้ว นายสวง ทรัพย์สำรวย ยังมีความสามารถในด้านการแสดงเป็นดาราแสดงร่วมกับขวัญใจคู่พระนาง คือ มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์ มากที่สุดคนหนึ่งโดยแสดงภาพยนตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง จนได้รับเกียรติคุณด้านการแสดง คือ ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี “ตุ๊กตาทอง” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ เรื่อง คือ จากเรื่อง “โกฮับ” และเรื่อง “หลวงตา” นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลพระสุวรรณหงษ์ทองคำจากเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” รวมทั้งเคยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง เช่น “แสนรัก” “ทหารเกณฑ์” เป็นต้น ทั้งยังเป็นศิลปินแสดงตลกที่เป็นต้นแบบ และเป็นบรมครูด้านการแสดงตลกของประเทศไทยที่มีความสามารถยอดเยี่ยมของประเทศไทย นายสวง ทรัพย์สำรวย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักแสดง-ตลก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนวัดนวลนรดิส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
จ่าอากาศตรี กองทัพอากาศ
นักแสดง
นักแสดงภาพยนตร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักแสดง-ตลก) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th