หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช

ชื่อ : พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2537
คำประกาศเกียรติคุณ
พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร แม้จะมีอาชีพรับราชการและเป็นองค์มนตรีก็ตาม แต่พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมชมีความสนใจดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยร่วมเล่นไวโอลินในวงสตริงควอเตทของครอบครัวต่อมาเมื่อไปศึกษาวิชากฏหมายที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ก็ได้ร่วมเล่นดนตรีในวงของมหาวิทยาลัย เมื่อกลับสู่ประเทศไทยได้ร่วมตั้งวงดุริยางค์ Pro Musica ทำหน้าที่หัวหน้าวงผู้จัดการวง ผู้แสดงเดี่ยว และผู้อำนวยเพลงหลายครั้ง เป็นผู้บุกเบิกเพลงประเภทคลาสสิคคนสำคัญของประเทศไทยผู้หนึ่งที่มีผลงานด้านการประพันธ์เพลง อาทิเช่น เพลงบัลเล่ต์ปางปฐม จันทกินรีศรีปราชญ์ เพลงทัศนะ พนาไพร และผลงานเรียบเรียงเสียงประสานอีกมาก เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด แผ่นดินของเรา เราสู้ และเพลงอื่น เช่น แด่ทหารหาญในสมรภูมิ วีรกรรมรำลึกจากยอดดอย ตื่นเถิดไทย เป็นต้น พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนประเทศคนแรกที่เข้าร่วมแสดงในวงดุริยางค์ซิมโฟนี่โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานเพลงบัลเล่ต์จันทกินรีได้รับเกียรติให้บันทึกแผ่นซีดี บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฮังการี ซึ่งพลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นทั้งผู้ประพันธ์ และอำนวยการเพลงเอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผลงานของคีตกวีไทยได้รับการบันทึกเสียงโดยวงดุริยางค์ในต่างประเทศ นับว่าพลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นศิลปินที่เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีว่าเป็นทั้งนักดนตรี ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผู้อำนวยเพลง คีตกวีที่มีชื่อเสียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงอย่างละเอียดอ่อนสมบูรณ์แบบ ในรูปลักษณ์ที่ไม่ซ้ำผู้ใด เป็นผู้ไม่อยู่เฉยจะคิดประพันธ์เพลงตลอดเวลาและเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือโดดเด่น สามารถเล่นไวโอลิน ไวโอล่า ทรัมเปต ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นบุคคลสำคัญของวงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
เนติบัณฑิต Gray s Inn
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
องคมนตรี
๒๕๐๖ รับราชการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
๒๕๑๒ ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th