หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชาลี อินทรวิจิตร

ชื่อ : นายชาลี อินทรวิจิตร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ : 2536
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชาลี อินทรวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุคลที่สนใจเรื่องเพลงมาแต่เด็ก ทุกครั้งที่มีการจัดงานของวัดต่าง ๆจะต้องไปประกวดร้องเพลงทุกหน และมักจะได้รับรางวัลที่ ๑ อยู่ตลอดมา จากนั้นได้เข้าสู่วงการแสดงละคร วงการนักร้อง วงการภาพยนตร์ ซึ่ง จากประสบการณ์ทำให้มีความสามารถสูงเด่นทั้งเรื่องการร้องเพลง การประพันธ์เพลง การกำกับการแสดงภาพยนตร์โดยเฉพาะด้านการประพันธ์เพลง มีผลงานสร้างสรรค์เกือบ ๑๐๐๐ เพลง ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงเป็นอมตะมาจนปัจจุบันมีจำนวนมาก เช่น เพลงสดุดี มหาราชา แสนแสบ ท่าฉลอม สาวนครชัยศรี ทุ่งรวงทอง มนต์รักดอกคำใต้ แม่กลอง ฯลฯ นอกจากจะเป็นผู้ประพันธ์เพลงที่มีความสามารถสูงแล้ว ยังมีผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพจำนวนมาก ซึ่งผลการสร้างสรรค์ที่ทำต่อเนื่องอย่างยาวนาน ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจำนวนมากทั้งรางวัลตุ๊กตาทองคำ สุพรรณหงงษ์ทองคำ รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน รางวัลเมขลา รางวัลแผ่นเสียงทองคำ เป็นบุคคลที่สร้างสรรค์งานด้วยศรัทธาในวิชาชีพโดยมิได้คำนึงถึงเรื่องธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือบุคคลและสังคมตลอดมา นายชาลี อินทรวิจิตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแต่งเพลง
ผู้กำกับภาพยนต์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลแผ่นเสียงทองคำ
รางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำ และภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลเมขลา
๒๕๓๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th