หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางผ่องศรี วรนุช

ชื่อ : นางผ่องศรี วรนุช
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้องลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2535
คำประกาศเกียรติคุณ
นางผ่องศรี วรนุช เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ณ จังหวัดชัยนาท เป็นบุคคลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปินเพลง ราชีนีลูกทุ่งไทย ที่มีน้ำเสียงแจ่มใส สร้างสรรค์ความสุนทรีย์ในสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) มาเนิ่นนาน เป็นนักร้องที่เป็นต้นแบบของนักร้องหญิงในอดีตเป็นจำนวนมาก น้ำเสียงที่แจ่มใสเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทำให้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วเมืองไทย เป็นขวัญใจของนักฟังเพลงทั่วทิศ งานร้องเพลงของนางผ่องศรี วรนุช ช่วยจุดประกายความหวังในชีวิต สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคมในแง่ของความงดงามช่วยเหลือเกื้อกูลนักร้องรุ่นหลังให้มีชื่อเสียงโดยเด่นจำนวนมาก จนเป็นที่เคารพรัก ยกย่อง ทั้งจากบุคคลในวงการและนอกวงการ นางผ่องศรี วรนุช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓
ประถมศึกษาต้น๑-๔ โรงเรียนวัดแก่นเหล็ก
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นากเอกประจำคณะ ละครเร่คณะคุณหนู
ร้องเพลงสลับฉากหน้าม่าน วิ่งชักฉากละคร ออกแสดงเป็นตัวประกอบ ละครเร่คณะคุณหนู
เด็กรับใช้ ละครเร่คณะคุณหนู
๒๔๙๘ นักร้อง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้องลูกทุ่ง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๔ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทาน
๒๕๓๔ ประกาศเกียรติคุณพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๓๒ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทาน
๒๕๒๒ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
๒๕๒๑ รางวัลพระราชทานพิเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕๒๐ เสาอากาศทองคำพระราชทาน
๒๕๐๘ รางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๑๘ เสาอากาศทองคำพระราชทาน
๒๕๑๙ เสาอากาศทองคำพระราชทาน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th