หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมชาย อาสนจินดา (ส. อาสนจินดา)

ชื่อ : นายสมชาย อาสนจินดา (ส. อาสนจินดา)
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครเวที ภาพยนต์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมชาย อาสนจินดา ( ส.อาสนจินดา) เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะการแสดงหลากหลายบทบาท นอกจากนี้ยังมีความสามารถยอดเยี่ยมในการเป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดงผู้เขียนเรื่อง ผู้เขียนบท และผู้ลำดับภาพชนิดหาตัวจับได้ยาก ส.อาสนจินดา เป็นศิลปินนักแสดงที่มุ่งมั่นประกอบแต่คุณงามความดีมีจิตใจเสียสละเพื่อวงการอย่างแท้จริง มีความเพียรพยายามและความอดทนในการทำงานที่ควรแก่การสรรเสริญ จนคนในวงการบันเทิงพากันยกย่อง ให้ฉายาแก่ ส.อาสนจินดา ด้วยนามต่าง ๆ เช่น “ศิลปินชั้นครู” “ศิลปินที่มีความสามารถรอบตัว” และ “บุรุษเหล็กแห่งวงการบันเทิง” ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรตที่ผ่านมา ส.อาสนจินดา ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาอันทรงคุณค่ามอบไว้ให้แก่วงการละครเวทีและวงการละครโทรทัศน์มากมายควบคู่มากับพัฒนาการของทั้งละครเวทีและภาพยนตร์ไทย ส.อาสนจินดายังยืนหยัดอยู่กัลวงการแสดง มีผลงานที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมสมเป็นเอกศิลปินอย่างแท้จริงและด้วยความรู้ความสามารถที่สูงยิ่งดังกล่าว ส.อาสนจินดา จึงได้รับรางวัลทั้งรางวัลทั้งรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับกลุ่มประเทศอาเชียน มากมายหลายรางวัล นายสมชาย อาสนจินดา หรือ ส.อาสนจินดา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนสวนกุหลาบ
มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนปริ้นรอแยล
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลราชินี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูสอน โรงเรียนอำนวยศิลป์
นักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ บางกอกรายปักษ์
นักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ บางกอกรายวัน
บรรณาธิการและผู้เขียนใบปลิว น.ส.พ.๘ พฤศจิ
ผู้จัดการ สำนักพิมพ์"ประพนธ์ภัณฑ์"
๒๔๘๓ รับราชการ กรมสหกรณ์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ตุ๊กตาทอง,สำเภาทอง และสุรรณหงส์ทองคำ
รางวัลอาเซียน สาขาศิลปะการแสดง
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • กระเบนธง(สมชาย อาสนจินดา)
 • จอมประจัญบาน
 • ตาลเดี่ยว
 • ท่าจีน
 • ป้อมปืนตาพระยา
 • ลมกรด
 • ลูกสาวพระอาทิตย์
 • หาดใหญ่ใจสู้
 • โนราห์(สมชาย อาสนจินดา)
 • ๑ต่อ๗(สมชาย อาสนจินดากำกับการแสดง)
 • ๗ พระกาฬ(บทประพันธ์ของสมชาย อาสนจินดา
 • เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
 • ขุนตาล
 • ขุนทาส(สมชาย อาสนจินดา)
 • คืนนี้ไม่มีพระจันทร์
 • จันดารา
 • โซ่เกียรติยศ(สมชาย อาสนจินดา)
 • ตะวันรอนที่หนองหาร
 • นักเลงป่าสัก
 • นางงูเห่า(สมชาย อาสนจินดา)
 • เผาขน (บทประพันธ์สมชาย อาสนจินดา)
 • ฝนใต้
 • ไม่มีคำตอบจากสวรรค์
 • สวรรค์วันเพ็ญ(สมชาย อาสนจินดา)
 • นส.เย็นฤดี(สมชาย อาสนจินดา)
 • นางฟ้ากับซาตาน
 • แผ่นดินของเรา
 • ฟ้าเพียงดิน
 • ศรีธนญชัย(สมชาย อาสนจินดา)
 • ไอ้หม่าลูกแม่(สมชาย อาสนจินดา)
 • จอมจงอาง
 • ตลาดอารมณ์(สมชาย อาสนจินดา)
 • พยัคฆ์ยี่เก(สมชาย อาสนจินดา)
 • พระเจ้าเสือ
 • ภูกระดึง(สมชาย อาสนจินดา)
 • มัจจุราชประกาศิต
 • แม่เบี้ย
 • ย.ยอดยุ่ง
 • ลมหนาว(สมชาย อาสนจินดา)
 • สุรีรัตน์ล่องหน(สมชาย อาสนจินดา)
 • อัศวิน ๑๙
 • เฮงสองร้อยปี
 • ชุมทางเขาชุมทอง
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th