หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมชาย อาสนจินดา

ชื่อ : นายสมชาย อาสนจินดา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ละครเวที ภาพยนต์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2533
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมชาย อาสนจินดา ( ส.อาสนจินดา) เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะการแสดงหลากหลายบทบาท นอกจากนี้ยังมีความสามารถยอดเยี่ยมในการเป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดงผู้เขียนเรื่อง ผู้เขียนบท และผู้ลำดับภาพชนิดหาตัวจับได้ยาก ส.อาสนจินดา เป็นศิลปินนักแสดงที่มุ่งมั่นประกอบแต่คุณงามความดีมีจิตใจเสียสละเพื่อวงการอย่างแท้จริง มีความเพียรพยายามและความอดทนในการทำงานที่ควรแก่การสรรเสริญ จนคนในวงการบันเทิงพากันยกย่อง ให้ฉายาแก่ ส.อาสนจินดา ด้วยนามต่าง ๆ เช่น “ศิลปินชั้นครู” “ศิลปินที่มีความสามารถรอบตัว” และ “บุรุษเหล็กแห่งวงการบันเทิง” ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรตที่ผ่านมา ส.อาสนจินดา ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาอันทรงคุณค่ามอบไว้ให้แก่วงการละครเวทีและวงการละครโทรทัศน์มากมายควบคู่มากับพัฒนาการของทั้งละครเวทีและภาพยนตร์ไทย ส.อาสนจินดายังยืนหยัดอยู่กัลวงการแสดง มีผลงานที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมสมเป็นเอกศิลปินอย่างแท้จริงและด้วยความรู้ความสามารถที่สูงยิ่งดังกล่าว ส.อาสนจินดา จึงได้รับรางวัลทั้งรางวัลทั้งรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับกลุ่มประเทศอาเชียน มากมายหลายรางวัล นายสมชาย อาสนจินดา หรือ ส.อาสนจินดา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลราชินี
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนสวนกุหลาบ
มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนปริ้นรอแยล
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๓ รับราชการ กรมสหกรณ์
ผู้จัดการ สำนักพิมพ์"ประพนธ์ภัณฑ์"
บรรณาธิการและผู้เขียนใบปลิว น.ส.พ.๘ พฤศจิ
นักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ บางกอกรายวัน
นักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ บางกอกรายปักษ์
ครูสอน โรงเรียนอำนวยศิลป์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลอาเซียน สาขาศิลปะการแสดง
๒๕๓๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ตุ๊กตาทอง,สำเภาทอง และสุรรณหงส์ทองคำ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th