หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์

ชื่อ : นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร มีผลงานด้านศิลปะกรรมแสดงหลายแขนงกล่าวคือ การแสดงละคร การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี จนปัจจุบันด้านการแสดงละครได้แสดงติดต่อกันให้คณะละครเวทีหลายคณะโดยเป็นผู้แสดงนำฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นบทที่ต้องแสดงและร้องเพลงด้วยต่อมาเมื่อละครเวทีได้คลายความนิยมลงได้แสดงและพากย์ภาพยนตร์หลายเรื่อง เมื่อมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้น จึงได้มาแสดงละครและร้องเพลงทางโทรทัศน์ ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ คือ การขับร้องเพลงนั้น มีผลงานที่บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ เพลง และได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำถึง ๔ ครั้ง นับเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำมากที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเช่นกัน นอกจากการร้องเพลงเป็นอาชีพแล้ว ยังร้องเพลงเพื่อการกุศลและในงานสังคมต่าง ๆ มาโดยตลอด นับว่าเป็นศิลปินที่ใช้ผลงานทางศิลปะให้ความบันเทิงและจรรโลงใจของคนในสังคมตลอดมา นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
บริษัทสหไทยวัฒนา
แผนกควบคุมอาคาร เทศบาลนครกรุงเทพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๒ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๑๔ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๑๑ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๑๐ รับพระราชทานเข็มกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๒
๒๕๐๘ รับพระราชทานเข็ม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒๕๐๙ รับพระราชทานเหรียญ
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๖ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๔๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ผลงาน
 • หนีรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • สนามอารมณ์
 • เศษเนื้อข้างเขียง
 • แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
 • ฤทธิ์กามเทพ
 • รักเอ๋ยรักข้า(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • รักริษยา
 • รักเธอไม่ถึงบาท
 • ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • มารักกันใหม่
 • มารหัวใจ(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ฟ้ามิอาจกั้น(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ฝัน ฝัน
 • พ่อแง่แม่งอน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ฝนรักฝนเศร้า
 • ปล่อยฉันไป(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • บ้านทรายทอง(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • บทเรียนก่อนวิวาร์(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • นานเกินรอ
 • นี่หรือชาย(สมาน กาญจนะผลิน)
 • โธ่เอ๋ย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • เธอเป็นหัวใจของฉัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่
 • ได้โปรดเถอะที่รัก
 • ชายเดียวในดวงใจ
 • ใจหวนครวญรำพัน
 • จูบเย้ยจันทร์(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • จำเลยรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
 • คนใจดำ
 • กฎแห่งกรรม
 • ขวัญเรียม
 • คงมีวัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • หากรู้สักนิด
 • เหมือนตายจากกัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ให้(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • อย่าทรมานอีกเลย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • ถนอมรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • สาบานรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 • นี่หรือชาย
 • คอนเสิร์ต สวลีผกาพันธ์ ชื่นชุมคนรักเพลง ครั้งที่ ๒
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th