หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์

ชื่อ : นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2532
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพมหานคร มีผลงานด้านศิลปะกรรมแสดงหลายแขนงกล่าวคือ การแสดงละคร การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี จนปัจจุบันด้านการแสดงละครได้แสดงติดต่อกันให้คณะละครเวทีหลายคณะโดยเป็นผู้แสดงนำฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นบทที่ต้องแสดงและร้องเพลงด้วยต่อมาเมื่อละครเวทีได้คลายความนิยมลงได้แสดงและพากย์ภาพยนตร์หลายเรื่อง เมื่อมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้น จึงได้มาแสดงละครและร้องเพลงทางโทรทัศน์ ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ คือ การขับร้องเพลงนั้น มีผลงานที่บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ เพลง และได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำถึง ๔ ครั้ง นับเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำมากที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเช่นกัน นอกจากการร้องเพลงเป็นอาชีพแล้ว ยังร้องเพลงเพื่อการกุศลและในงานสังคมต่าง ๆ มาโดยตลอด นับว่าเป็นศิลปินที่ใช้ผลงานทางศิลปะให้ความบันเทิงและจรรโลงใจของคนในสังคมตลอดมา นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์)จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
แผนกควบคุมอาคาร เทศบาลนครกรุงเทพ
บริษัทสหไทยวัฒนา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๔๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
๒๕๓๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๒ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
๒๕๑๔ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๙ รับพระราชทานเหรียญ
๒๕๑๐ รับพระราชทานเข็มกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๒
๒๕๑๑ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
๒๕๐๘ รับพระราชทานเข็ม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒๕๐๖ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
๒๕๐๗ รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ
ผลงาน

กฎแห่งกรรม
ขวัญเรียม
คงมีวัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
คนใจดำ
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
จำเลยรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
จูบเย้ยจันทร์(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ใจหวนครวญรำพัน
ชายเดียวในดวงใจ
ได้โปรดเถอะที่รัก
ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่
เธอเป็นหัวใจของฉัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
โธ่เอ๋ย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
นานเกินรอ
นี่หรือชาย(สมาน กาญจนะผลิน)
บทเรียนก่อนวิวาร์(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
บ้านทรายทอง(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ปล่อยฉันไป(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ฝนรักฝนเศร้า
ฝัน ฝัน
พ่อแง่แม่งอน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ฟ้ามิอาจกั้น(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
มารหัวใจ(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
มารักกันใหม่
ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
รักเธอไม่ถึงบาท
รักริษยา
รักเอ๋ยรักข้า(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ฤทธิ์กามเทพ
แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
เศษเนื้อข้างเขียง
สนามอารมณ์
หนีรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
หากรู้สักนิด
เหมือนตายจากกัน(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ให้(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
อย่าทรมานอีกเลย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ถนอมรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
สาบานรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
นี่หรือชาย
คอนเสิร์ต สวลีผกาพันธ์ ชื่นชุมคนรักเพลง ครั้งที่ ๒

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th