หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์

ชื่อ : พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๕ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
ปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทรนท์
การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๖ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
๒๕๑๗ ผู้จัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกิจสังคม
๒๕๒๔ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
๒๔๙๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลัง
๒๔๙๐ ผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (เลขาธิการพรรค)
๒๔๙๑ ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารแหลมทอง ธนาคารแหลมทอง
๒๔๙๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๔๙๐ รัฐมนตรี ในคณะรัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์
๒๔๘๖ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๔๘๗ รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ
๒๔๘๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓
๒๔๗๘ ผู้ช่วยสมุหบัญชี สำนักงานกลางธนาคารสยามกัมมาจล
๒๔๗๖ ข้าราชการ กองภาษีประเมิน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
๒๔๗๖ เลขานุการ กระทรวงการคลัง
เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภาวุฒิสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารสยามกัมมาจล
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SWEDEN
๒๕๐๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF SPAIN
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF NORWAY
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF THE NETHERLANDS
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ MALAYSIA
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF DENMARK
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF FRANCE
๒๕๒๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ KINGDOM OF BELGIUM
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ REPUBLIC OF ITALY
ผลงาน

smiley นามปากกา 
-  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

smiley ไฟล์สัมภาษณ์ 
- ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช


ชื่อหนังสือ :: กาเหว่าที่บางเพลง
ประเภทหนังสือ :: นวนิยาย
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๓๒
ผู้ครองกรรมสิทธิ์ :: ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
นามปากกา :: ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
การจัดพิมพ์ ::
ชุดวรรณกรรมไทย
กาเหว่าที่บางเพลง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียน
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ มีนาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งที่ ๓ โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ มกราคม ๒๕๔๗
จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
โดยได้รับอนุญาตจัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ราคา ๑๗๕ บาท
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ ตู้ป.ณ. ๑๒ บางกอกน้อย ๑๐๗๐๐
ที่ปรึกษา ม.ล.วิสุมิตรา ปราโมช , อาจิณ จันทรัมพร เจ้าของ บริษัท เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์ จำกัด
บรรณาธิการบริหาร ปฏภาณ จันทร์แก้ว บรรณาธิการศิลปกรรมสุธาเนศ เพชรโปรี กองบรรณาธิการ ประเวท แดงดา , ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์ , กัญศรี วงศาวัฒนากุล , บรรเจิดลักษณ์ คำเจริญ ภาพปก เกริกบุระ ยมนาศ ศิลปกรรม ประธี สุนทรธนศาสตร์ จัดรูปเล่ม นริสา สีละถาวรปัญญา พิสูจน์อักษร สมพร สมบูรณ์ศิริพันธุ์ ประสานงานการผลิต โสภี จันทร์กระจ่าง
บทนำ ::
นวนิยาย กาเหว่าที่บางเพลง ท่านอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ประพันธ์ขึ้นในชวงหลังของชีวิต เนื้อนิยายผิดแผกไปจากเรื่อง สี่แผ่นดิน ซึ่งเป็นนวนิยายเกี่ยวกับเรื่องในรั้วในวัง กล่าวถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทยในยุคอดีต
หนังสือเล่มนี้เรียกได้เป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง หนังสือแบบนี้คือนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือที่ฝั่งเรียกว่า Science Fiction ได้มาเกิดมีขึ้นในประเทศตะวันตกในยุคที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟู มีการส่งดาวเทียม.....
เนื้อหาบางส่วน ::
คืนนั้นเป็นคืนแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ท้องฟ้ากระจ่างไม่มีฝนและน้ำในแม่น้ำเอ่อขึ้นมาจรดขอบตลิ่ง แสงพระจันทร์ส่องลงไปในน้ำทำให้แม่น้ำทั้งผืนนั้นสว่างขึ้นมา และดวงจันทร์เองก็เป็นเงามนน้ำ ดูเหมือนกับว่ามีพระจันทร์สองดวงและมีฟ้าสองผืน ในคืนวันนั้นแสงจันทร์และเงาสะท้อนของพระจันทร์ในน้ำนั้นดูเหมือนจะสว่างวาบยิ่งกว่าที่ปรากฏบทท้องฟ้า 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th